Prawo spółdzielcze

Prawo Spółdzielcze:

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, obejmujące: 

  • obsługę organów spółdzielni oraz wspólnot, sporządzanie projektów uchwał
  • sporządzanie dokumentów, w tym statutów, regulaminów i umów,
  • pomoc przy rozstrzyganiu formalnoprawnych kwestii członkowskich i lokalowych
  • pomoc prawna przy rozstrzyganiu bieżących zagadnień dotyczących spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do lokali, prawa odrębnej własności
  • reprezentację spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot we wszelkich sporach sądowych i w postępowaniach egzekucyjnych.
  • prowadzenie windykacji należności