Prawo pracy

Prawo Pracy:

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy, obejmującą:

  • reprezentowanie zarówno pracodawcy, jak i pracowników przed sądem w sprawach: o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, spraw o odszkodowanie i innych roszczeń związanych ze stosunkiem pracy
  • sporządzanie regulaminów pracy
  • współtworzenie regulaminów wynagradzania
  • redagowanie wypowiedzeń umowy o pracę