Prawo administracyjne

Prawo Administracyjne:

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa administracyjnego, obejmującą:

  • reprezentację przed organami administracji publicznej
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • inicjowanie postępowań administracyjnych
  • składanie odwołań od decyzji administracyjnych