Podział majątku po rozwodzie

Profesjonalna pomoc prawna w postępowaniach w sprawie podziału majątku po rozwodzie:

Nasza kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Topolskiego specjalizuje się w reprezentowaniu stron w postępowaniach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie. Rozumiemy, że rozstanie małżonków i podział majątku to proces pełen wyzwań i emocji. Naszym celem jest zapewnienie Państwu profesjonalnej pomocy prawnej, aby pomóc w zabezpieczeniu Państwa interesów. Skorzystanie z pomocy radcy prawnego/adwokata może przyczynić się do sprawniejszego zakończenia postępowania.

Procedura Podziału Majątku po Rozwodzie:

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie w Polsce regulowany jest przez przepisy Kodeksu Rodzinnego i opiera się na następujących etapach:

  • Zgłoszenie wniosku o podział majątku: Rozpoczyna się od złożenia wniosku o podział majątku wspólnego przez jedno z małżonków lub oboje. Wniosek ten zawiera opis mienia do podziału i propozycję podziału.
  • Mediacje: W niektórych przypadkach sąd może nakazać przystąpienie do mediacji, w celu próby osiągnięcia porozumienia między stronami w kwestii podziału majątku.
  • Postępowanie Sądowe: Jeśli mediacje nie przynoszą efektu lub nie są obowiązkowe, sprawa trafia do sądu. Na tym etapie strony przedstawiają dowody, argumenty oraz świadków w celu dokładnego określenia mienia do podziału.
  • Orzeczenie Sądowe: Sąd wydaje orzeczenie określające, jakie mienie podlega podziałowi, jak ma być podzielone oraz kto ponosi koszty postępowania. Orzeczenie to jest wiążące i wymaga przestrzegania przez strony.
  • Egzekucja Wyroku: Jeśli któraś ze stron nie przestrzega orzeczenia sądowego w sprawie podziału majątku, nasza kancelaria służy wsparciem w egzekucji, dbając o zabezpieczenie Państwa interesów.

 

Nasza Rola – Profesjonalna Reprezentacja w Sprawach o podział majątku po rozwodzie. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawna w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie:

  • Doradztwo Prawne: Nasi doświadczeni prawnicy pomagają Państwu zrozumieć procedurę podziału majątku, Państwa prawa oraz obowiązki. Doradzamy, jak chronić Państwa interesy i osiągnąć sprawiedliwy podział mienia.
  • Reprezentacja Sądowa: Jesteśmy gotowi reprezentować Państwa przed sądem, dążąc do osiągnięcia korzystnych rozstrzygnięć w kwestii podziału majątku.
  • Mediacje: Oferujemy wsparcie w mediacjach,
  • pomagając osiągnąć porozumienie między stronami w sposób pokojowy, gdy jest to możliwe.
  • Przygotowanie Dokumentów: Nasza kancelaria zajmuje się redagowaniem wniosków o podział majątku i wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem o podział mienia.

W Kancelarii Radcy Prawnego Jakub Topolski cenimy sobie profesjonalizm, etykę zawodową oraz skuteczność. Skontaktujcie się z nami już dzisiaj, aby uzyskać wsparcie w swojej sprawie i zabezpieczyć swoje interesy w procesie podziału majątku po rozwodzie.