Oferta

Prawo Cywilne

Prawo Cywilne i Gospodarcze

Pełna obsługa podmiotów profesjonalnych jak i osób prywatnych w zakresie reprezentacji przed sądem oraz wobec osób trzecich we wszystkich sprawach cywilnych i gospodarczych

Prawo Spółdzielcze

Współpraca w zakresie profesjonalnej obsługi Spółdzielni Mieszkaniowych, jak również reprezentacja osób prywatnych w sprawach wewnątrzspółdzielczych oraz sądowych

Prawo Rodzinne

Reprezentacja przed sądem osób prywatnych w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o rozwód, separację, ustalenie alimentów oraz kontaktów z dziećmi

Prawo Administracyjne

Reprezentacja przed organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań od decyzji organów, reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Prawo Pracy

Reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądem w sprawach pracowniczych, współpraca z pracodawcami przy opracowywaniu koniecznych regulaminów