Kontakty z dziećmi

Profesjonalna pomoc prawna w postępowaniach w sprawie ustalanie Kontaktów z dziećmi:

W naszej kancelarii Radcy Prawnego Jakuba Topolskiego rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie zdrowych relacji rodzinnych, zwłaszcza w przypadkach, gdy związki są narażone na trudności. Specjalizujemy się w świadczeniu pomocy prawnej w ustalaniu kontaktów z dziećmi, aby zapewnić Państwu możliwie najbardziej harmonijną przyszłość. Pomoc radcy prawnego/adwokata może przyczynić się do sprawniejszego zakończenia postępowania.

Procedura Ustalania Kontaktów z Dziećmi:

Postępowanie w sprawie ustalania kontaktów z dziećmi w jest regulowane przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i opiera się na następujących etapach:

  • Złożenie wniosku o ustalenie kontaktów: Rozpoczyna się od złożenia wniosku o ustalenie kontaktów z dziećmi w sądzie. Wnioskodawca określa, w jakim zakresie chce nawiązać lub uregulować kontakty z dziećmi.
  • Mediacje: W wielu przypadkach sąd może zalecić mediacje, w których strony próbują osiągnąć porozumienie co do kontaktów z dziećmi poza sądem.
  • Postępowanie Sądowe: Jeśli mediacje nie przynoszą porozumienia lub nie są obowiązkowe, sprawa przechodzi do postępowania sądowego. Na tym etapie strony przedstawiają dowody, argumenty i świadków, a sąd podejmuje decyzję w sprawie kontaktów z dziećmi.
  • Orzeczenie Sądowe: Sąd wydaje orzeczenie określające zakres, częstotliwość i warunki kontaktów z dziećmi. Orzeczenie to jest wiążące i narzuca na rodziców obowiązek przestrzegania jego postanowień.
  • Egzekucja Wyroku: Jeśli orzeczenie wymaga egzekucji i któreś z rodziców nie przestrzega go, nasza kancelaria służy wsparciem w egzekucji wyroku, dbając o zapewnienie dzieciom odpowiednich kontaktów.

 

Nasza Rola – Profesjonalna Pomoc w Ustalaniu Kontaktów z Dziećmi. Nasza kancelaria oferuje pełną gamę usług z zakresu pomocy prawnej w ustalaniu kontaktów z dziećmi:

  • Doradztwo Prawne: Nasi doświadczeni prawnicy pomagają Państwu zrozumieć procedurę ustalania kontaktów z dziećmi, Państwa prawa oraz obowiązki. Doradzamy, jak chronić Państwa interesy oraz dobro dzieci.
  • Reprezentacja Sądowa: Jesteśmy gotowi reprezentować Państwa interesy przed sądem, dążąc do osiągnięcia korzystnych rozstrzygnięć w kwestii kontaktów z dziećmi.
  • Mediacje: Oferujemy wsparcie w mediacjach, pomagając osiągnąć porozumienie między stronami w sposób pokojowy, gdy jest to możliwe.
  • Przygotowanie Dokumentów: Nasza kancelaria zajmuje się redagowaniem wniosków o ustalenie kontaktów z dziećmi i wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem rodzinnym.

W Kancelarii Radcy Prawnego Jakub Topolski cenimy sobie profesjonalizm, poufność i skuteczność. Zaufajcie nam, aby pomóc Państwu utrzymać zdrowe relacje z dziećmi. Skontaktujcie się z nami już dzisiaj, aby uzyskać wsparcie w swojej sprawie.